Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fag og opgavefordelingen for lærere og andet pædagogiske personale

Princip for fag og opgavefordelingen for lærere og andet pædagogiske personale på Ulstrup Skole:


Formål:

 •  At sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne
 •  At sikre et fagligt, socialt og personligt udviklende miljø for det pædagogiske personale

 

Ulstrup Skole er opdelt i 3 afdelinger

 •  Indskolingen, 0.-3. klassetrin
 •  Mellemtrinnet, 4.-6. klassetrin
 •  Udskolingen 7.-9. klassetrin

 

Det tilstræbes at:
- Fordelingen af undervisningsopgaven foretages ud fra en helhedsbetragtning, hvor følgende elementer indgår:

 •  Lærerens undervisningskompetence i linjefag og /eller erfaring svarende hertil
 •  Elevsammensætningen i klassen/årgangen
 •  Teamets sammensætning, som sammensættes mangfoldigt.
 •  Hensynet til det samlede arbejdsmiljø
 •  Arbejdet bør fordeles mellem lærerne på en sådan måde, at alle tager del i såvel undervisningsopgaver som andre opgaver. Arbejdet bør ligeledes fordeles mellem skolepædagogerne på en sådan måde, at alle tager del i andre opgaver.
 •  Lærere og pædagoger organiseres i årgangsteam, ligeledes bør der etab-leres fagteam.
 •  Lærernes undervisning koncentreres så vidt muligt om en afdeling
 •  Der kun foretages lærerskift efter 0., 3. og 6. klasse
 •  At der følger mindst én kendt pædagog med i skiftene (før-skole – 0.kl; 0. – 1.kl.; 1.kl. – 2.kl og 2.kl. – 3.kl.)
 •  Der er højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, herunder AKT (Adfærd, kontakt og trivsel), vejledere (læse-matematik-dansk- inklusions), DSA(dansk som andet sprog), understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter m.m.

 

Revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde d.21.05.19