Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobiltelefoner

Princip for mobiltelefoner på Ulstrup Skole
Formål:
Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, der giver de bedste forudsætninger for et godt fæl-lesskab og et højt fagligt udbytte hos eleverne. Derfor skal forstyrrelser minimeres, hvis de ikke har med læringsforløbene at gøre.
Vi ser brugen af mobiltelefoner som en styrke, og vi er ikke bekymrede for inddragelse af mobiltelefoner i hverdagen, men der skal være et balanceret forhold med fokus på elevernes læring.
Vi ønsker at skabe en fælles opmærksomhed på brugen af mobiltelefoner for at gøre alle bevidste om en god mobiletik, der understøtter skolens opgave – læring og fælles-skab.
Vi ønsker, at evt. konflikter ikke eskalerer ved brug af mobiltelefonerne, bl.a. fordi for-ældrene nogle gange inddrages på afstand.


Eleverne må gerne medbringe mobiltelefoner til skolen, men der gøres opmærksom på, at denne medbringes på eget ansvar. Skolen er ikke erstatningspligtig ved bort-kommet eller beskadiget udstyr og nedenstående skal følges:
Den enkelte elev:

 • Man må ikke tage foto, optage lyd/video af andre uden at spørge om lov

 • Man deler ikke foto, lyd eller video uden mundtligt samtykke

 • Brug af mobiltelefoner skal foregå på en sådan måde, så det ikke er til gene for andre, hverken elever eller medarbejdere

 • Skriv eller opdater ikke på de sociale medier, når du er vred – få hjælp til at lø-se konflikter

 • Ring/sms ikke hjem ved konflikter – tal med en medarbejder, og få hjælp

 • Konflikter kan løses inden for skolens egne rammer.

 • Kontakt til forældre skal ske i samarbejde med en medarbejder

Medarbejderne

 • Skal være rollemodeller

 • Mobiltelefonen bruges kun undervisningsrelateret i undervisningstiden

Indskolingen

 • Mobiltelefoner er ikke en del af hverdagen i indskolingen

 • Har eleven en mobiltelefon med, skal den være slukket

 • Mobiltelefonen må ikke give anledning til forstyrrelse i læringssituationerne

Mellemtrinnet

 • Mobiltelefoner skal være på signalfri1/slukket og lagt væk

 • Mobiltelefonen må ikke give anledning til forstyrrelse i læringssituationerne

 • På de voksnes opfordring kan telefonerne bruges i undervisningen

 • Hvis mobiltelefonen skal bruges i pauserne, sker dette efter aftale med år-gangsteamet

Udskolingen

 • Mobiltelefoner skal være signalfri/slukket og lagt væk

 • Mobiltelefonen må ikke give anledning til forstyrrelse i læringssituationerne

 • På de voksnes opfordring kan telefonerne bruges i undervisningen

 • Mobiltelefoner må bruges i elevpauserne

SFO:

 • Mobiltelefoner skal være slukket i SFO

 • Mobiltelefoner kan bruges til spilledag i SFO eller efter særlig aftale med en medarbejder

Forældre

 • Det henstilles til forældrene, at de tænker over egen brug af mobiltelefoner på skolens område, og dermed bidrager til at opfylde skolens politik og hensigter.
  Vedtaget i skolebestyrelsen d.25.05.2020

1) Uden lyd og uden at den vibrerer