Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sammenlægning eller deling af klasser

Princip for sammenlægning eller deling af klasser.

Klassedeling og klassesammenlægning hviler på Folkeskolelovens bestemmelser.

Formål

Det kan af pædagogiske eller økonomiske årsager være nødvendigt at sammenlægge eller dele klasser på et tidspunkt af skoleforløbet.

Sammenlægning eller deling af klasser bør som hovedregel foretages ved starten på et skoleår, og besluttes i forbindelse med vedtagelsen af timefordelingsplan for kommende skoleår.

Skoleledelsen skal både før, under og efter en evt. sammenlægning eller deling, sikre et højt informationsniveau til forældrene.

I forhold til dannelse af hold og klasser henvises der til Princip for skoledagens organisering på Ulstrup Skole

 

Revideret i skolebestyrelsen d.16.1.20