Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolefritidsordningen (SFO)

Princip for Skolefritidsordningen (SFO) på Ulstrup skole.

Formål:

At SFO’en på Ulstrup Skole er et inspirerende, lærerigt og godt sted at være for børnene.

Udmøntning:

SFO skal i hele deres virke understøtte skolens kerneopgave med at vores elever udvikler sig bedst muligt fagligt og socialt.

SFO’en er i tæt samarbejde med indskolingen i forhold til at give ”fælles børn” trygge rammer og sammenhæng i deres skole- / SFO-hverdag.

I indskolingen deltager SFO-personalet i dele af undervisningen.

Pædagogerne deltager i skole-hjem-samtaler efter aftale.

SFO-personalet understøtter, sammen med forældrene, barnets hverdag og dets personlige sociale udvikling.

SFO-personalet deltager sammen med skolen og børnehaven i at skabe en god og tryg overgang for børnehavebørnene til før-skole fra den d.1.3.

I SFO’ens/skolens lokaler og udeområder tilbydes børnene både trygge omgivelser og forskelligartede aktiviteter.

SFO’en bruger det omgivende samfund og naturen i deres pædagogiske tilbud.

SFO’en har aktiviteter/ture ud af huset.

Der udarbejdes en kalender, hvor årets aktiviteter og traditioner fremgår.

Forældre informeres om aktiviteterne i SFO via Aula og ved opslag i SFO’en.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 16.1.20