Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningspligt ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole

Princip for undervisningspligt ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole.

Elever kan ifølge Folkeskoleloven opfylde en del af undervisningspligten gennem deltagelse i eliteidræt eller musikskoleundervisning.

Dette princip omfatter fritagelse over en periode – ikke fritagelse i forbindelse med enkeltstående idræts eller musikskolearrangementer, som falder i skoletiden.

Formål:

Muligheden for at fritage en elev fra en begrænset del af undervisningen efter anmodning fra forældre skal som hovedregel gælde for - Elever der udøver idræt på eliteniveau (f.eks. Team Danmark, talent akademier, Danmarksmesterskaber) - Elever der spiller musik på eliteplan (f.eks. Jyske Opera, Danmarks Radios børnekor, kvalificering til konservatorium, ol.)

Fritagelsen:

  • Der lægges vægt på, at fritagelsen fra den almindelige undervisning sker på tidspunkter, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til undervisningen.
  • I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det er fagligt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelig undervisning.
  • Skolelederen kan bede klub/forening om udtalelse og dokumentation.
  • Fritagelsen gives for en afgrænset tidsperiode.
  • Forældre har et medansvar i forhold til at orientere sig om og følge op på den mistede undervisning.

 

 Vedtaget i skolebestyrelsen d.16.01.20