Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer

Princip for Inklusion, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer

Formål:

Med princippet vil skolebestyrelsen sikre at eleverne igennem hele skoleforløbet oplever sig, som være en del af fællesskabet. At eleverne lærer, trives og udvikler sig. Eleverne skal opleve at være en del af noget større.

Elever og rammer:

  • At alle elever lærer, trives og udvikler sig uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.
  • At alle elever oplever sig som værende en del at de små fælleskaber i klassen, de større fællesskaber i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, og/eller det helt store fællesskab på skolen.
  • At alle eleverne udfordres fagligt på deres niveau, så de har mulighed for til stadighed at have en faglig udvikling og progression.  

 

Ulstrup Skole har som mål at:

  • Elever og forældre inddrages i arbejdet med inklusion, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer, for derigennem at opnå ejerskab af tiltagene.
  • Differentiere i de enkelte læringssituationer, så alle elever, uanset forskellige faglige, social og personlige forudsætninger, tilgodeses.
  • Levere en alsidig varieret og sammenhængende skoledag, som understøtter elevernes faglige udvikling og dannelse.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d.16.01.20