Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vikardækning

Princip for vikardækning:


Ulstrup Skole ønsker faglige og kvalificerede vikarer. Med princip for vikardækning vil skolebestyrelsen sikre, at eleverne modtager kontinuerlig faglig, kvalificeret undervisning ved vikardækning, samt at tilsynspligten overholdes, hvor den skemalagte lærer og pædagog ikke kan varetage undervisningen og tilsynspligten.


Mål:
Vikardækning søges løst således, at der er så få konsekvenser som muligt for de berørte elever/klasser/årgange.


Vikardækning deles i tre kategorier:

 •  Akut fravær
  •  fravær på grund af sygdom, barn syg
 • Planlagt fravær
  • fravær på grund af kurser, møder, mærkedage, ekskursioner, lejrskoler, feriefridage, omsorgsdage, seniordage m.m.
 • Længerevarende fravær
  • sygdom, barselsorlov og forældreorlov m.m.

Vi har en forventning om, at:

 •  Vikaren skal så vidt muligt følge den allerede planlagte ugeplan/skema/faget.
 •  Vikaren skal så vidt muligt, sætte sig ind i den planlagte undervisning inden undervisningen starter via vikarplanen i personaleintra.
 •  Vikaren skal altid give en skriftlig tilbagemelding til den vikardækkede lærer/pædagog efter endt vikartime.
 •  Vi tilstræber, at vikarene er læreruddannet.

 

Vikardækning:

 •  Alt vikardækning sker via kontoret med tæt sparring af personalet.
 • Der disponeres som følger:
 •  0.-3. årgang skal sikres vikar, ved fravær i alle timer.
 •  4.-6. årgang skal sikres vikar eller evt. tilsyn ved fravær i alle timer.
 •  7.-9. årgang skal sikres vikar eller evt. tilsyn i ”midten af skemaet” i ydertimerne kan eleverne i sjældne tilfælde gives fri, enten fordi der ikke kan skaffes en kvalificeret vikar til den pågældende time, og/eller fordi der ud fra en samlet vurdering (faglig/pædagogisk/didaktisk) ikke giver eleverne et tilstrækkeligt udbytte at gennemføre timen. Hjemmene orienteres fra kontoret herom via forældreintra, og de nødvendige dispositioner foretage af ledelsen.
 •  Valgfag vil som udgangspunkt ikke blive vikardækket, medmindre det handler om længerevarende fravær.
 •  Ved lektioner, hvor der er to lærere eller en lærer og en pædagog i klassen, vil der som udgangspunkt ikke blive vikardækket.
 •  Ved længerevarende fravær tilstræbes det, at der benyttes den samme vikar.

 

Vedtaget skolebestyrelsen d. 24. september 2019 revideres primo august 2020