Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

IT i undervisningen

Princip for IT i undervisningen på Ulstrup Skole:

Formål:
Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, der giver de bedste forudsætninger for et godt fællesskab og et højt fagligt udbytte hos eleverne. Et læringsmiljø som afspejler elevernes dagligdag og verden omkring dem.
Vi ser brugen af og kendskabet til IT som en styrke. Vi ønsker, at inddrage IT naturligt i elevernes hverdag. Elever skal gennem deres skoleforløb, med hjælp fra forældre og personale, guides til, hvordan de navigerer hensigtsmæssigt, sikkert, forsvarligt og etisk på deres IT-device (computere og tablets), således at devicet understøtter læring mest muligt.


IT i undervisningen:
Undervisningen omfatter undervisningstiden på og uden for skolens matrikel.
Brugen af IT i undervisningen har udelukkende til formål, at understøtte elevernes læ-ring didaktisk eller pædagogisk. IT bruges kun, når der er givet instruks til eleverne i den pågældende læringssituation fra skolens personale.
Brug af IT i undervisningen skal foregå på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre, hverken elever eller medarbejdere.
Skolen stiller aflåselige skabe til rådighed, hvor eleverne kan opbevare skolens de-vices, når de ikke bruges.

For elever på alle årgange gælder følgende for Bring your own device (BYOD)
Eleverne opfordres til at medbringe eget device til undervisningen. Der gøres opmærk-som på, at dette medbringes på eget ansvar. Skolen er ikke erstatningspligtig ved bortkommet eller beskadiget udstyr.
Når man er elev på Ulstrup Skole, så er via elevernes unilogin adgang til de program-mer og værktøjer, som kommunen har købt adgang til.


For alle på skolen gælder at:

  • Der må ikke tages foto, optages lyd/video af andre uden at spørge om lov – og der gives tilladelse hertil fra adspurgte
  • Videoer/billeder/lyd deles ikke uden tilladelser fra de implicerede

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 23.april 2020 – revideres igen juni 2021